Neoluxor Books EGGO BILLA hračky dráčik Zlatý slon dm drogerie FAnn Nábytek Valášek doktor mobil Hráč Oxalis tescoma H & D Home Design DENNYs leather timeout Papírnictví Subula Holandské květiny H & M SCAT quilt eifell optic Fotolab MIFIN CCC fantazim delisimo Človíčkov STIVAL Bagaterie GECO tabák euronics Lékárna BENU QuickTime LASKARA sweet trading
Neoluxor Books EGGO BILLA hračky dráčik Zlatý slon dm drogerie FAnn Nábytek Valášek doktor mobil Hráč Oxalis tescoma H & D Home Design DENNYs leather timeout Papírnictví Subula Holandské květiny H & M SCAT quilt eifell optic Fotolab MIFIN CCC fantazim delisimo Človíčkov STIVAL Bagaterie GECO tabák euronics Lékárna BENU QuickTime LASKARA sweet trading

Dnes je: Pondělí 29.05.2017

PRODEJNÍ DOBA GALERIE MORITZ

GALERIE

Po - Ne   9:00 - 19:00

 

BILLA

Po - So   7:00 - 20:00
Ne   8:00 - 20:00
JSME NA FACEBOOKU

Hlasování v soutěži o nejlepší maturitní tablo

I když tramvaje nejezdí, tak my pořád jedeme...

rekonstrukce

DÁRKOVÉ POUKAZY Galerie Moritz

Info akcionářům

Pozvánka na valnou hromadu společnosti konanou dne 28.6.2017

Představenstvo společnosti

Galerie Moritz, a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 3090/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

IČ 612 46 174

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10471

 

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

která se bude konat dne 28.6.2017, v 10:00 hod, v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Petra Adamíka, advokáta, se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190 00

 

 

 

Pořad jednání řádné valné hromady:

 

1/   Zahájení, zkoumání usnášení schopnosti řádné valné hromady

 

2/   Volba pracovních orgánů řádné valné hromady

Návrh usnesení: Volí se  tyto orgány řádné valné hromady: předseda řádné valné hromady - JUDr. Petr Adamík, advokát, zapisovatel  řádné valné hromady - JUDr. Jana Hűblerová, skrutátor řádné valné hromady – Gabriela Dongresová,  ověřovatelé řádné valné hromady- Ing. Radovan Pilich, Ing. Olga Kvapilová.

Odůvodnění návrhu: Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady je překládán v souladu s požadavkem ust. § 422 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

 

3/   Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2016, Návrh představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016

Návrh usnesení: Schvaluje se Výroční zpráva společnosti za rok 2016, nazvaná „VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Galerie Moritz, a.s.“, obsahující Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016 a Zprávu  představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2016.

Odůvodnění návrhu:  Návrh schválení Výroční zprávy za rok 2016  je v souladu se zákonem a stanovami společnosti

 

4/   Schválení Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2016, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016 dle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016, výrok auditora

Návrh usnesení: Schvaluje se Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání zprávy o vztazích dle ust. § 82 a násl. Zák. č. 90/2012 Sb. í za rok 2016 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016.

Odůvodnění návrhu:  Návrh schválení Zprávy dozorčí rady je v souladu se zákonem a stanovami společnosti

 

5/   Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a schválení rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 jakož i schválení vypořádání nerozděleného zisku z minulých let

Návrh usnesení: Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2016. Schvaluje se rozhodnutí rozdělení zisku ve výši ve výši 9.145.666,89 Kč za rok 2016 takto:

-        výplata dividendy ze zisku za rok 2016 ve výši 9.145.666,89

a dále se  schvaluje  výplata dividend z nerozděleného zisku z minulých let a to ve výši 854.333,11 Kč, tedy celkem výplata dividend spolu s částí výplaty dividend ze zisku za rok 2016 činí částku ve výši 10.000.000,- Kč.

-  o samotné výplatě dividend ve shora uvedené výši rozhodne představenstvo společnosti

Odůvodnění návrhu:  Návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 jakož i návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 a návrh na vypořádání nerozděleného zisku z minulých let je  v souladu se zákonem a stanovami společnosti

 

6/   Schválení rozhodnutí o určení auditora ve smyslu ust. § 17 zákona o auditorech (zák.č. 93/2009 Sb. v platném znění).

Návrh usnesení: Schvaluje se  v souladu se zákonem č.93/2009 Sb., v platném znění:

-        v případě zákonem stanovené povinnosti společnosti Galerie  Moritz, a.s. mít účetní závěrku ověřenou auditorem,  bude ověření takové účetní závěrky provedeno společností Kreston A&CE Audit, s. r .o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, auditorské oprávnění č. 007, zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR,

-        v případě zákonem stanovené povinnosti společnosti Galerie  Moritz,, a.s.  mít ověření Výroční zprávy společnosti a prověření Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Galerie  Moritz, a.s. bude ověření provedeno společností Kreston A&CE Audit, s. r .o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, auditorské oprávnění č. 007, zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR,

-        valná hromada pověřuje představenstvo společnosti uzavřením příslušné smlouvy na dobu neurčitou se shora uvedeným auditorem.

Odůvodnění návrhu:  Návrh na určení auditora  je  v souladu se zákonem a stanovami společnosti

 

 

7/   Závěr řádné valné hromady

Usnesení se nenavrhuje.

 

Presence akcionářů bude probíhat v místě jejího konání téhož dne od 9:30 hod. Právo účastnit se valné hromady mají osoby, které předloží u presence listinné akcie na jméno  emitované společností Galerie Moritz, a.s.

 

Přílohy:

-        Výroční zpráva společnosti za rok 2016

-        Návrh představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016

-        Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2016, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016 dle ust. § 82 zák.č.90/2012 Sb., v platném znění a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016,

-        řádná účetní závěrka za rok 2016

 

 

 

 

                                                                                     Galerie Moritz, a.s.

                                                                                     představenstvo společnosti